Dlaczego warto przystąpić do egzaminu?

Do wykonywania zawodu wizażysty - stylisty nie potrzeba tzw. papierka. W związku z tym poziom dostępnych na rynku usługodawców jest skrajnie różny. Aby potwierdzić swoje profesjonalne kwalifikacje, można podejść do egzaminu czeladniczego bądź mistrzowskiego. Stopnie czeladnicze i mistrzowskie respektowane są w zasięgu międzynarodowym.

Jakie są warunki, by móc przystąpić do egzaminu czeladniczego, a jakie dla mistrzowskiego?"
Wszystko zostało opisane na stronie Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie

PROWADZĄCA
Mistrz zawodu Aleksandra Bożek-Ryś

Cena za kurs:
Czeladnik: 250 zł/os.
Mistrz: 350 zł/os.

 

Liczba kursantów: 4 -12 osób

Kurs trwa 3 dni, dzieląc się na trzy segmenty, co odpowiada strukturze egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego. Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie honorowane są na całym świecie.

I DZIEŃ: SEGMENT TEORETYCZNY- 4 H

W pierwszym dniu kursanci zostają zaznajomieni z zakresem egzaminu teoretycznego, a także z zasadami obowiązującymi na egzaminie.

Dzień pierwszy przygotowuje do egzaminu pisemnego (testu jednokrotnego wyboru), który składa się z poszczególnych działów:

1)rachunkowość zawodowa,
2) dokumentacja działalności gospodarczej,
3) rysunek zawodowy,
4) zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
5) podstawowe zasady ochrony środowiska,
6) podstawowe przepisy prawa pracy,
7) podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem.

8) podstawy psychologii i pedagogiki*

9) metodyka nauczania*

*są to działy dodatkowo obowiązujące osoby na egzaminie mistrzowskim.

II DZIEŃ: SEGMENT PYTAŃ USTNYCH – 8H

Podczas egzaminu zawodowego, egzaminowany losuje zestaw:

- 9 pytań w przypadku egzaminu czeladniczego

- 9 pytań w przypadku egzaminu mistrzowskiego

Pytania zostały pogrupowane w ramy trzech bloków tematycznych zgodnych ze standardami egzaminacyjnymi Związku Rzemiosła Polskiego:

- technologia

- maszynoznawstwa

- materiałoznawstwo

Kursanci zostają przygotowywani są poprzez szczegółowe omówienie zagadnień z podkreśleniem treści kluczowych, wraz z treningiem w udzielaniu odpowiedzi samodzielnie.

III DZIEŃ: SEGMENT PRAKTYCZNY – 8H

Ostatnia część egzaminu zawodowego polega na wykonaniu makijażu przed komisją.

W trakcie kursu, podczas treningu wykonania makijażu, prowadzący udziela wskazówek istotnych ze względu na ocenę wykonania.

Egzamin przeprowadza Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie:
ul. Grunwaldzka 19
tel. 17 853 20 21